Lektoriranje diplomskih nalog za študente zaključnih letnikov na fakulteti

Ker je diploma zaključni izdelek vsakega študenta na fakulteti, le-ta združuje skupno znanje, ki ga je posameznik pridobil tekom študija. Ravno zato je pomembno, da je izdelek vsebinsko, strokovno, ne nazadnje pa tudi jezikovno dovršen. Bistvo vsebine se namreč izraža skozi besede, le te pa morajo biti oblikovane tako, da bo besedilo tekoče in berljivo. Čeprav se večina ne zaveda, kako pomembno je lektoriranje diplomskih nalog, pa prav vsakdo opazi slabo oz. nelektorirano besedilo.

Lektoriranje diplomskih nalog  ne vsebuje le površnega pregleda besedila ter popravljanje različnih ločil in velikih začetnic. Lektoriranje diplomskih nalog poleg odprave pravopisnih in slovničnih napak vsebuje tudi stilsko urejanje ter popravljanje naloge. Le skozi urejeno ter berljivo besedilo se bo študent svoji publiki pokazal v najboljši luči.

lektoriranje diplomskih nalog

Ker ima vsaka fakulteta ima za svoje diplomske naloge nekoliko drugačne standarde ter navodila,  se pred pričetkom lektoriranja z vsakim posameznikom podrobno pogovorimo o zahtevah in oblikovnih omejitvah naloge. Ker smo lektoriranje diplomskih nalog opravljali že za študente vseh slovenskih fakultet, imamo na tem področju že mnogo izkušenj. Ravno zato vam jamčimo, da so naše storitve strokovne, pregledana besedila pa kakovostna in ustrezna. Po opravljeni storitvi vam priložimo tudi potrdilo o lektoriranju. Ker vsaka diplomska naloga vsebuje povzetek celotnega besedila, ki mora biti ustrezno preveden v angleški jezik, samo oblikovanje pa mora biti izvedeno po standardih fakultete, vam po želji priskrbimo ugoden prevod povzetka ter oblikovanje diplomske naloge po standardih vaše fakultete.

Lektoriranje diplomskih nalog običajno traja dva do tri delovne dni, dogovorimo pa se lahko tudi za hitro lektoriranje diplomskih nalog, ki ga opravimo v enem dnevu. Tako boste navkljub časovnem primanjkljaju še vedno lahko oddali odlično lektorirano besedilo (in se tako izognili posledicam oddaje nelektoriranega besedila).

Naš kolektiv je profesionalen in strokovno usposobljen. Na svojem področju imamo večletne izkušnje, zavedamo pa se tudi pomena nenehnega izpopolnjevanja. Strankam po želji zagotovimo tudi kopijo lektorjeve diplome.